Leden Praedium Coöperatie vliegen uit

Maart 2019 – Na ruim zes jaar als coöperatie, en daarvoor jaren als b.v., verandert Praedium dit voorjaar wederom van gedaante. De ondernemers gaan meer hun eigen weg; echter, niet zonder in verbinding te blijven.

Het waarom van deze stap, vloeit eigenlijk voort uit het dna van ons team; ondernemend, adviserend maar vooral pionierend. Praedium heeft altijd gestaan voor een mix van deze ‘genen’. We hebben boeren, grond- en landgoedeigenaren, overheden en anderen veelvuldig en met veel plezier verder geholpen.

Succesvolle start-ups
Maar dat weerhield ons er niet van zelf te pionieren en nieuwe concepten, plannen en oplossingen te initiëren; met succes. Zo is Praedium de bakermat van inmiddels geslaagde concepten/bedrijven als Herenboeren, Peppelhout en Natuurbegraven.

En wat je dan als vanzelf ziet ontstaan, is dat de aandacht van onze leden zich meer en meer focust op het tot wasdom brengen van deze start-ups. En hoewel we elkaar daar ook tegenkomen, raken ook steeds meer niet-leden van Praedium erbij betrokken. Zo is het moment in beeld gekomen waarop de nadelen van het opereren als coöperatie, de voordelen overvleugelen. En dat moment is nu.

Coöperatie stopt
De coöperatie houdt dus op te bestaan, per 1 april 2019 hebben we onze basis in Huize Muyserick in Vught achter ons gelaten en zijn verder gegaan. Sommigen doen dat vooral binnen bovengenoemde initiatieven, waar anderen als adviseur voor derden beschikbaar blijven.

Per 1 april zijn we niet langer bereikbaar op onze Praedium-mailadressen. Maar wat blijft, is dat we elkaar in een ondernemend netwerk regelmatig blijven opzoeken en spreken.

En zoek jij ons? Hieronder staan onze belangrijkste contactgegevens.