Landschapsfonds Holland Rijnland opgericht

Februari 2015 – Het onlangs opgerichte Landschapsfonds in Holland Rijnland heeft van Provincie Zuid-Holland en Regio Holland Rijnland € 200.000,- ontvangen. Het fonds gaat het beheer en behoud van het landschap in Holland Rijnland vergemakkelijken.

 “We moeten ons landschap koesteren en toekomstbestendig beheren en behouden”, zegt Mirjam Ates, de voorzitter van het bestuur van de pas opgerichte Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland.

Job Wittens en Judith van der Bruggen hebben het oprichten van het landschapsfonds vanuit de Praedium Coöperatie begeleid. Voor meer informatie, zie hier het artikel uit het Alphens Nieuwsblad.