LEI en Natuurboeren publiceren bedrijfsmodel Natuurboerderij

Oktober 2014 – Natuur op de eerste plaats zetten in de dagelijkse keuzes die gemaakt worden op een Natuurboerderij, hoe werkt dat bedrijfseconomisch? Dat is de centrale vraag die het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI), onderdeel van Wageningen Universiteit, in samenwerking met Stichting Professionele Natuurboeren het afgelopen jaar heeft bestudeerd. De uitkomsten van deze studie staan verwoord in het rapport “Op weg naar Professioneel Natuurbeheer”.

Op een Natuurboerderij staat het ontwikkelen en beheren van natuur op een prioritaire eerste plaats. Voedselproductie die dan nog mogelijk is in natuurgebieden via maaien en beweiden, is een middel om de beheerlasten te drukken. Samen met het LEI ontwikkelde de Stichting Professionele Natuurboeren een bedrijfseconomisch model voor deze benadering. Om met de benadering te kunnen gaan werken is voor het bepalen van de kosten van het natuurbeheer ook een rekentool (Excel spreadsheet) ontwikkeld.

Praedium coördineerde in opdracht van de Stichting Professionele Natuurboeren het proces en verzorgde de afstemming met het LEI en de uitvoerende partijen.

Klik hier voor de concept-versie van het rapport.