Landschapsfonds Holland Rijnland opgericht

Februari 2015 – Het onlangs opgerichte Landschapsfonds in Holland Rijnland heeft van Provincie Zuid-Holland en Regio Holland Rijnland € 200.000,- ontvangen. Het fonds gaat het beheer en behoud van het landschap in Holland Rijnland vergemakkelijken.

Lees meer
Presentatie bestuur Landschapsfonds Holland Rijnland

Gemeenteraad Landerd stelt unaniem bestemmingsplan Natuurbegraafplaats vast

December 2014 – De Gemeenteraad van Landerd heeft 12 december 2014 tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan voor de realisatie van de natuurbegraafplaats aan de Franse baan in Schaijk vastgesteld.

Lees meer
Begrafenisstoet

Landelijke Herenboerendag

September 2014 – Op donderdag 11 september heeft in Huize Muyserick de 1e Landelijke Herenboerendag plaatsgevonden. Geïnteresseerden hebben die middag meegedacht om deze droom, zelf een eigen boerderij hebben en te kunnen voorzien in een groot deel van je eigen eten, werkelijkheid te maken.

Lees meer
logo

LEI en Natuurboeren publiceren bedrijfsmodel Natuurboerderij

Oktober 2014 – Natuur op de eerste plaats zetten in de dagelijkse keuzes die gemaakt worden op een Natuurboerderij, hoe werkt dat bedrijfseconomisch? Dat is de centrale vraag die het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI), onderdeel van Wageningen Universiteit, in samenwerking met Stichting Professionele Natuurboeren het afgelopen jaar heeft bestudeerd. De uitkomsten van deze studie staan verwoord in het rapport “Op weg naar Professioneel Natuurbeheer”.

Lees meer
oerrund

Praedium Coöperatie in vakblad ‘Coöperatie’

September 2014 – Een interview met Geert van der Veer van Praedium in het vakblad ‘Coöperatie’.

Lees meer
Geert2

Praedium wint competitie in Zevenbergen


Juni 2014 – Woningcorporatie Brabantse Waard, Focus Projectontwikkeling en Berlaere Vastgoed schreven een ideeën-competitie uit voor de ontwikkeling van het 16,5 hectare tellende uitbreidingsgebied ‘Hugeman’ aan de rand van het Brabantse dorp Zevenbergen. Vier stedenbouwkundige bureaus deden mee aan de competitie. Praedium stelde een multidisciplinair team samen. Dit samenwerkingsverband ‘Energie en Gebied’, bestaat uit Praedium Coöperatie, Solar Partner en VOCUS – zij leverden het winnende plan.

Lees meer
Competitie zevenbergen