Omgevingsvisie: welke gemeenten mogen wij uitdagen?

Juni 2018 – Een Omgevingsvisie biedt Brabantse gemeenten en de Brabanders volop kansen. Maar de opgave stelt gemeenten, ambtelijk en bestuurlijk, ook voor stevige uitdagingen. Het team van Praedium Coöperatie helpt gemeenten graag bij de omzetting van een visie ‘die we nou eenmaal moeten ontwikkelen’ naar een visie ‘die we heel graag willen hebben’. Om te beginnen doen we dat op de ochtend van vrijdag 22 juni, gratis, vrijblijvend, en op een zeer inspirerende plek.

Wie zijn wij
In alles wat wij als Praedium doen, streven we naar gelukkige mensen. Zij vormen in onze ogen de basis voor een levendige en veerkrachtige buitenruimte; met robuuste bedrijven, vitale instellingen en aantrekkelijke gebieden waar het goed toeven is. Hierbij speelt Praedium met oude en nieuwe waarden, met economische dragers en modellen van zowel gisteren en vandaag áls morgen.

In ons werk, staat de gelukkige Nederlander centraal, of de Medelander zo je wilt. Of het nou gaat om de consument, de natuurvorser, rustzoeker, terreinbeheerder, recreant, producent van voedsel of verlener van welke andere dienst dan ook. Wij zijn een partner voor iedereen die staat en gaat voor een duurzaam gebruik van de buitenruimte: boer, burger of buitenlui, ondernemer of (semi-) overheid.

Grijp de Omgevingsvisie aan
Hiermee sluit onze visie prachtig aan bij de kansen die de Omgevingsvisie alle gemeenten in Noord- Brabant te bieden heeft! We willen graag met hun vertegenwoordigers verkennen welke prachtige kansen er in hun gemeente liggen. Dat doen we niet alleen maar door gezamenlijk een visie te ontwikkelen. We gaan verder, onder meer door de organisatie te begeleiden in de uitdaging om ook echt anders te gaan werken en daar de meerwaarde van in te zien.

We gaan op zoek naar de mogelijkheden om binnen de omgevingswet een nieuw speelveld te creëren. Dat doen we voor die partijen die met nieuwe waardenmodellen willen bijdragen aan een vitaler buitengebied. In dit kader is het relevant dat alle gemeenten de komende jaren gaan werken aan een omgevingsvisie waar dit type waardebenadering meer en meer centraal staat.

Praedium is nu op zoek naar gemeenten met lef! Ambtenaren en bestuurders die anders durven doen, zij die geloven in het creëren van meervoudige waarden, die voorop willen lopen in de samenleving en inzien dat samenwerken met ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties essentieel is voor de leefbaarheid van dorpen en steden op de lange termijn.

Mogen wij je vrijblijvend uitdagen?
Ben je ambtenaar of bestuurder in een Brabantse gemeente, en heb je hier wel oren naar? Kom dan geheel vrijblijvend en gratis naar de sessie die Praedium Coöperatie hiervoor belegt. Die vindt plaats op vrijdag 22 juni, van 9 tot 12.30 uur op een inspirerende plek; bij Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel.

Heb je interesse, laat het ons weten via info@praedium.eu of meld je bij een van onze leden. Er is plek voor maximaal 6 mensen. Uiterlijk vrijdag 15 juni laten we je weten of je tot de uitverkorene behoort.

Job Wittens, lid van pradium Coöperatie