Nieuw elan voor de populier

Het populierenlandschap in delen van Noord-Brabant staat al jaren onder druk. Waar het gebruik van het hout vroeger veel nieuwe aanplant en vitaal houtopstanden garandeerde, zijn veel houtopstanden nu in verval geraakt.

Job Wittens, lid van Praedium Coƶperatie, werkt samen met alle betrokkenen in de houtketen aan een nieuwe duurzame houtketen onder eigen merk: Peppelhout. Door lokaal geproduceerd hoogwaardig hout te kopen en te gebruiken, draag je direct bij aan het behoud van een (cultuurhistorisch) waardevol landschap.

Vruchten plukken
Wat het nieuwe model karakteriseert, is dat eigenaren van bomen in de hele keten blijven profiteren van de waarden die de opeenvolgende ketenpartners toevoegen. Eigenaren van een populierenopstand en alle tussenliggende schakels plukken zo letterlijk de vruchten van de hoogwaardige eindproducten.