Herenboeren: Samen Duurzaam Voedsel Produceren

Tot een paar jaar geleden was alles rond het fenomeen herenboeren, vooral iets van vroeger. Herenboeren waren rijke, veelal Groninger agrarische grootgrondbezitters die anderen voor zich lieten werken. Anno nu geeft een team van met name leden van Praedium Coöperatie, een eigentijdse invulling aan dit oude begrip. De Herenboerenbeweging is een in alle opzichten duurzaam alternatief voor iedereen die wel eens eet, natuur wil beheren of als primaire ondernemer een boterham wil verdienen aan de productie van voedsel.

Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig gemengd boerenbedrijf in eigendom van een groep van maximaal 200 huishoudens. Deze Herenboeren investeren eenmalig 2.000 euro waarna Herenboeren Nederland op gepachte grond een boerderij ontwikkelt. De 200 huishoudens, goed voor ongeveer 500 monden, vormen met elkaar een coöperatie en hebben een boer in dienst die het voedsel produceert dat ze willen eten. Dit alles gebeurt vanzelfsprekend binnen de natuurlijke mogelijkheden van de locatie van de boerderij, natuurinclusief.

Geen vreemd vermogen
Zowel de oprichting als de exploitatie van een Herenboerderij ontbeert enig vreemd vermogen. Een prikkel om te verdienen aan de productie van voedsel, is dus afwezig. Een Herenboerderij zet de klassieke voedselketen in een volstrekt nieuw perspectief. De Herenboeren delen met elkaar de kosten van de boerderij, zoals het salaris van de boer. Wat ze daarvoor terugkrijgen, zijn exclusief voor hen geteelde aardappelen, groenten, fruit en vlees en eieren van eigen boerderij.

Herenboeren is bedacht binnen Praedium en wordt momenteel door een professioneel team verder ontwikkeld. Ze werken onderling veel samen en trekken daarbij op met tal van overheden, scholen, kennisinstellingen, terreinbeheerders en andere deskundigen. Met elkaar werken ze zo aan onder andere de ontwikkeling van nieuwe kennis, onderzoek, marketing en communicatie, locatieontwikkeling, financiering en lobby.

Het Herenboerenteam binnen Praedium Coöperatie bestaat uit Geert van der Veer, Boudewijn Tooren, Judith van der Bruggen en Douwe Korting.