Hoeve Biesland wordt een coöperatie

Hoeve Biesland is een duurzaam multifunctioneel agrarisch bedrijf in het Zuid-Hollandse Delfgauw. Dit biologisch-dynamische melkveebedrijf van de familie Duijndam richt zich onder meer op het sluiten van kringlopen en zoekt én vindt de verbinding met de nabijgelegen stedeling.

Momenteel ontwikkelt het bedrijf zich tot een coöperatie die de verschillende takken en ondernemers binnen het bedrijf samenbrengt. Job Wittens, lid van Praedium Coöperatie, helpt de ondernemers bij het op creatieve manieren aanboren van financiën.

Behalve het houden van melkvee en het beheren van gronden van onder meer Staatsbosbeheer, biedt de op te richten coöperatie onder andere plaats aan een slager, een bakker, een groentetuin en een zorgtak.

Job heeft samen met de ondernemers op de Hoeve een toekomstbestendige begroting opgesteld, inclusief degelijke onderbouwing. Ook bij het aantrekken van financiers staat Job Hoeve Biesland bij.