Het erfgoed van Marggraff

Weinig grootgrondbezitters lieten de natuur zo lang op zijn beloop als Willem Frederik Ewald Margraff. Goed voor de natuurwaarden, maar financieel ook een zorg voor de na zijn dood opgerichte Margraff Stichting om de cultuurhistorische waarden te herstellen en te onderhouden.

Zo zijn fraaie lanen en waardevolle bebouwingen op meerdere van Margraffs’ landgoederen in Brabant en Gelderland in verval geraakt. Het vergt de nodige investeringen om deze cultuurhistorische waarden te herstellen en te behouden.

Praedium heeft samen met de Marggraff-Stichting plannen ontwikkeld voor nieuwe bronnen van inkomsten waarmee het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en ecologische waarden gefinancierd kan worden. Om de nieuwe inkomstenbronnen te kunnen realiseren is veel overleg met gemeentes en provincie nodig. Het is van belang om vertrouwen te wekken bij overheden en belanghebbenden en zorgvuldig te communiceren.

Praedium hielp de Marggraff-Stichting bij de bouw van een nieuwe website, bij de ontwikkeling van nieuwe verdienconcepten voor de landgoederen en bij het maken van instandhoudingsplannen ten behoeve van bestemmingsplanprocedures.

Praedium fungeert daarmee als partner van de Marggraff-Stichting aan de ontwikkeling van de Marggraff-landgoederen. We hebben ons verbonden aan het gedachtengoed van de Stichting en spannen ons in om de landgoederen economische gezond te krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van der Veer op 06 1096 0531.