Meer focus voor Hartstocht

Familie Den Hartog is eigenaar van biologisch melkveebedrijf Hartstocht in Abcoude. In de loop der jaren is het bedrijf organisch gegroeid tot een multifunctionele stadsboerderij die ruimte biedt aan een breed palet aan activiteiten. Job Wittens, lid van Praedium Coöperatie, helpt de familie bij het op papier krijgen van hun bedrijfsstrategie evenals de implementatie daarvan.

Boerderij Hartstocht is een veelzijdig bedrijf met naast de biologische melkveetak onder meer kinderopvang, een Bed & Breakfast, een composteerfaciliteit en een ijsmakerij. Familie Den Hartog doet niet alles zelf maar werkt veel samen met andere ondernemers op hun boerderij.

Gedeelde stip aan de horizon
Waar het echter aan ontbrak, is een gedeelde stip aan de horizon die antwoord geeft op de vraag ‘waar willen we over pakweg 10 jaar staan en hoe komen we daar?’.

Job heeft meerdere malen met de familieleden om tafel gezeten. Samen zijn ze gekomen tot de gezamenlijke missie en kernwaarden voor het bedrijf en deze zijn ook opgeschreven.

Betere structuur
De volgende stap is om samen met alle ondernemers die nu acteren op en rond Hartstocht te komen tot bindende afspraken die aansluiten bij de langetermijnvisie van de familie. Dit alles leidt tot een beter gestructureerd en stuurbaar bedrijf en meer financiële transparantie.