Nieuw perspectief voor oude landgoederen

Een particulier landgoed is vaak een lust voor het oog, maar is soms ook verworden tot een blok aan het been; voor de eigenaar, erfpachter of beheerder dan. Menig landgoedeigenaar is dan ook op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen of financieringsmodellen die de toekomst van hun bezit veilig stellen. Paul van Limpt, lid van Praedium Coöperatie, adviseert hen veelvuldig op weg naar een economisch en ecologisch duurzaam bezit.

Wat Paul onder meer voor zijn opdrachtgevers doet, is landgoederen rangschikken onder de (fiscaal aantrekkelijke) Natuurschoonwet. Maar voordat het zover is, verkent hij de mogelijkheden voor nieuwe, duurzame, economisch dragers. Dat kan exploitatie van te ontwikkelen nieuwbouw zijn, maar ook het aanboren van nieuwe financieringsvormen.

Ideeën werkt hij samen met anderen uit in een inrichtings-, beheer- en exploitatieplan. Dit is belangrijk werk in de aanloop naar een langdurig geborgde instandhouding van de natuurwaarden en financiering van het landgoed.

Van idee tot aanvraag
Paul begeleidt de landgoedeigenaar bij rangschikking onder de Natuurschoonwet van het eerste prille idee tot en met de aanvraag voor de rangschikking bij de betrokken overheidsinstantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn ook andere zaken gerelateerd aan natuur en landschap waarbij hij landgoedeigenaren kan ondersteunen, zoals het aanvragen van subsidie voor natuurbeheer (SNL) en die voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANB).