Nieuwe financiering voor het landschap in de gemeente

Vrijwel elke gemeente ziet veranderingen op zich afkomen ten aanzien van het onderhouden van landschapselementen. Door wegvallende subsidies wordt het steeds duurder om landschapselementen en natuurgronden te onderhouden en te beheren. Terwijl veel gemeenten juist groenere ambities nastreven. Praedium helpt gemeenten om uit deze spagaatpositie te komen.

Samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen en West Maas en Waal, onderzocht Praedium de mogelijkheden om het gemeentelijke landschap te versterken. Terwijl de stroom aan aanvullende financiële middelen voor landschapsbeheer sterk afneemt, signaleren de gemeenten tegelijkertijd dat er steeds meer ‘groene’ initiatieven vanuit de samenleving worden opgestart. Energie coöperaties, gezamenlijke moestuinen, ze duiken overal op. Ondernemers maken verrassende combinaties met andere sectoren, zoals een zakelijke afspraak bij een horecagelegenheid en daarna struinen door een particulier natuurgebied, onder leiding van de boer/gids. Mensen voelen zich steeds meer betrokken bij het behoud van hun eigen omgeving en begrijpen dat ze daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid hebben.

De gemeenten zien in dat door deze ontwikkeling hun eigen rol veranderd. De veranderingen zien er voor iedere gemeente anders uit. In samenwerking met Praedium zijn de betrokken gemeenten gestart met de zoektocht naar hun nieuwe rol. Er is bekeken hoe innovatieve en creatieve combinaties gemaakt kunnen worden met andere beleidsthema’s en economische functies van het buitengebied.

Tijdens het proces heeft Praedium laten zien dat netwerken, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, belangrijk is om verbindingen tussen initiatieven te leggen en om zo win-winsituaties te realiseren. Een voorbeeld: Een ondernemer breidt zijn camping uit. Wanneer de gemeente bij het begin vraagt om een verbetering van het landschap, zal dit gegeven onderdeel uitmaken van het uitbreidingsplan en worden zowel het landschap als de camping landschappelijk verfraaid. Van de gemeente wordt gevraagd om mensen met innovatieve ideeën te ondersteunen en om het imago van landschapsbeheer aantrekkelijk te maken. Daarnaast wordt de gemeente gevraagd bij de start van een initiatief duidelijke randvoorwaarden te formuleren en tijdens het proces actief mee te denken met ondernemers en hun (ruimtelijke) plannen.

Namens Praedium heeft Judith van der Bruggen – van Doren dit proces begeleid. Samen met de gemeenten en landschapsbeheer Gelderland is gekomen tot een gebiedsanalyse en een realisatiestrategie voor de toekomst. Op dit moment worden de eerste stappen gezet naar invulling van de realisatiestrategie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van der Bruggen – van Doren op 06 2007 0752.