Voor een nog mooier Groene Woud

Grote delen van Nationaal Landschap Het Groene Woud zijn gezegend met een mooi, cultuurhistorisch waardevol landschap. Maar het kan nog mooier. Die overtuiging is het startpunt van de Subsidieregeling Groen Blauwe Stimuleringskader (STIKA). In het Groene Woud adviseert Praediumlid Paul van Limpt als veldcoördinator boeren en particuliere grondeigenaren bij het optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die STIKA biedt.

Paul bezoekt veel mensen die het plan hebben om hun gronden met kleinschalige landschapselementen te verfraaien. Samen verkennen ze de mogelijkheden die het landschap biedt en welk landschapselement waar het meest op zijn plaats is.

Vervolgens tekent hij, veelal aan de keukentafel, in waar de akkerranden, singels, poelen of knotwilgen komen te liggen en welke vergoedingen daarvoor gelden. Wat daarbij helpt, is dat hij ecologisch goed onderlegd is en op de hoogte is van andere financieringsmogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer.

Paul doet dit werk in opdracht van Brabants Landschap, de natuurbeheerder die de provinciale regeling (met cofinanciering van gemeenten en waterschappen) coördineert en implementeert.