Investeren in je eigen omgeving

Nederlandse bedrijven, vooral in de steden, zien steeds meer het belang in van een mooi platteland. Bijvoorbeeld als aantrekkelijke woonomgeving voor hun medewerkers. De particuliere sector toont dan ook een groeiende investeringsbereidheid in de groene omgevingswaarden.

Tegen de achtergrond van de bezuinigingen en het wegvallen van budgetten voor het onderhoud van natuur en landschap is dit een zeer gewenste ontwikkeling. Maar hoe breng je het in de praktijk? Een streekfonds is daarbij een bruikbaar hulpmiddel.

Een streekfonds is een fonds voor een bepaald gebied, waarin publieke en private middelen worden gebundeld. Het streekfonds wordt beheerd door een rechtspersoon, veelal een stichting, waarbij het bestuur de taak heeft om lokale of regionale partijen te enthousiasmeren en te laten participeren. Het bestuur heeft een visie op het gebied en is verantwoordelijk voor het inzetten van de beschikbare middelen om deze visie te realiseren. Het streekfonds levert op deze wijze een positieve bijdrage aan het buitengebied, de inrichting en het beheer van het cultuurlandschap en de natuur.

Een van de gebieden waar Praedium momenteel de oprichting van een streekfonds begeleidt is de regio Holland Rijnland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Het Groene Klavercollectief (bestaande uit vier agrarische natuurverenigingen). Dit ‘gebiedscollectief’ krijgt in de toekomst een belangrijke rol bij het uitvoeren van inrichtings- en beheerprojecten. Gezamenlijk wordt nu bekeken hoe de organisatiestructuur van het Streekfonds Holland Rijnland vorm krijgt.

Job Wittens heeft dit proces vanuit Praedium begeleid. Samen met de initiatiefnemers uit de regio heeft hij overleg gevoerd met het gebiedscollectief, de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en potentiële bestuursleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Job Wittens op 06 4466 0416.