Van Groene Waarde

Landbouw is geen vorm van natuurbeheer en natuurbeheer geen vorm van landbouw. Dat is althans het klassieke beeld waarin beide vormen van grondgebruik strikt gescheiden zijn. Wat je gelukkig ziet gebeuren, is dat ze steeds meer naar elkaar toe groeien; niet in de laatste plaats op gronden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Stichting Van Groene Waarde, waarin drie leden van Praedium actief zijn, speelt hierbij een voortrekkersrol. Wat hen drijft? Boer en terreinbeheerder laten leren van elkaar zodat een in alle opzichten duurzame bedrijfsvoering mogelijk wordt.

Kennis opdoen en deze kennis delen en borgen, dat is waar het om draait bij Stichting Van Groene Waarde; mede ontwikkeld en uitgevoerd door Geert van der Veer, Bram Veldhuis en Judith van der Bruggen van Praedium. In de Stichting zijn ook HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool vertegenwoordigd. Van Groene Waarde werkt in opdracht van de twee terreinbeheerders, het Nationaal Groenfonds en het ministerie van Economische Zaken.

Coördineren en verbinden
Wat Van Groene Waarde doet, is mensen opleiden op het snijvlak van duurzame landbouw en natuurbeheer. De Stichting coördineert cursussen en opleidingen, verbindt boeren, verpachters, terreinbeheerders en kennisinstellingen aan elkaar. Het is de bedoeling dat in 2020 alle boeren die grond pachten van de twee terreinbeheerders een opleiding hebben gevolgd.

Praediumlid Geert van der Veer is medeoprichter van Van Groene Waarde en vervult nu de rol van directeur. Bram veldhuis is regisseur en heeft met name een coördinerende rol tussen de opleidingen en de terreinbeheerders. Judith van der Bruggen verzorgt de backoffice.