Onze visie

Onze visieHet woord Praedium (Latijn voor landgoed) staat symbool voor onze overtuiging dat mensen gelukkig worden van een duurzaam en economisch vitaal buitengebied. Met kansen voor ondernemerschap en ruimte om te voorzien in lokale en regionale behoeften. Daarom begeleidt Praedium particulieren en bedrijven die actief zijn in het buitengebied en die met nieuwe initiatieven streven naar verduurzaming.

Praedium inspireert door te laten zien hoe het anders kan. Want vaak zijn nieuwe ideeën, samenwerkingen en verdienmodellen gewenst. Praedium heeft hier veel ervaring mee.

Praedium realiseert door te werken aan wat er nodig is om bestaande gebieden om te vormen en geschikt te maken voor nieuwe functies. Van bestemmingsplannen tot landschapsinrichting en het samenbrengen van lokale (agrarische) ondernemers met grote bedrijven.

Onder het motto Practice what you preach op het vlak van ondernemerschap als motor voor verduurzaming, is Praedium getransformeerd van een traditionele BV naar een coöperatie van professionals.

Dit alles is onze invulling van Samen buiten ondernemen!

 


Coöperatie

cooperatieGezien de sleutelrol die wij toekennen aan ondernemerschap, is Praedium getransformeerd van een traditionele BV naar een coöperatie van zelfstandig ondernemers.

Naar ons idee past deze rechtsvorm beter binnen deze tijd, waarin het steeds vaker aankomt op flexibiliteit en slagvaardigheid.

We denken dus niet alleen mee vanaf de zijlijn, maar stellen ons ook op als ondernemer. Het liefst staan we naast de opdrachtgever en zorgen we er gezamenlijk voor dat een ontwikkeling gerealiseerd kan worden.