Praedium Coöperatie

Het woord Praedium (Latijn voor landgoed) staat symbool voor onze overtuiging dat mensen gelukkig worden van een duurzaam en economisch vitaal buitengebied. Praedium Coöperatie is in haar element in de Nederlandse buitenruimte. We krijgen er energie van en geven er naar gelang de uitdaging, inspiratie, energie, draagvlak of houvast voor terug.

In alles wat we doen, streven we naar gelukkige mensen. Want zij vormen in onze ogen de basis voor een levendige en veerkrachtige buitenruimte. Hierbij speelt Praedium met oude en nieuwe waarden, met economische dragers en modellen van zowel gisteren en vandaag áls morgen.

Wij werken samen, binnen Praedium, maar vooral ook daarbuiten natuurlijk. We zetten ons in voor en met mensen die het verschil willen maken, zij die voor impact gaan en ook persoonlijk stappen durven te zetten. We zijn er voor mensen met een droom, of een plan, die inzien dat het in de praktijk brengen daarvan soms weerbarstig is. We zijn een sparringpartner die weet op welke borden geschaakt kan en moet worden; van visie tot uitvoering.

Onze aanpak leidt vaak tot verrassend nieuwe keten- en waarderingsmodellen die mensen aanzet tot duurzamer doen. In veel gevallen mondt dit uit in een innovatieve gebiedsaanpak waarin zoals eerder geschetst, de gelukkige mens in zijn of haar element is.

Kortom: we werken voor en met mensen, zij die voelen dat het anders moet, anders kan, maar nog niet precies weten hoe. Wij verleiden mensen die in beweging willen komen, om een richting te kiezen die hen past. En dat zou zomaar een koers kunnen zijn die ze nu nog niet zien, niet voor mogelijk achten.

Lees onze visie ‘Praedium Inspiratie voor geluk‘ (pdf)