Geert van der Veer

Conceptontwikkelaar | Kantelaar, omdenker, dwarsdenker

Geert van der Veer
Conceptontwikkelaar | Kantelaar, omdenker, dwarsdenker

gvdveer@praedium.eu
06 1096 0531

Opleiding
Agrarische Hogeschool HAS Den Bosch, Natuur en recreatie, landbouw (1999)

Werkervaring
– Zelfstandig werkende conceptontwikkelaar, lid van Praedium Coöperatie
– Mede-eigenaar en ontwikkelaar van Natuurbegraafplaats Heidepol
– Mede-initiatiefnemer en eigenaar Natuurbegraven Nederland
– Secretaris BRANA, Branchorganisatie Natuurbegraven
– Directeur bij Stichting Professionele Natuurboeren en Beroepsvereniging Natuurboeren
– Initiatiefnemer Herenboeren-beweging en ontwikkelaar van de Herenboerderij
– Oprichter en eigenaar Praedium BV
– Projectleider Plattelandsvernieuwing bij LLTB Roermond
– Technisch medewerker erosiebestrijding en agrarisch natuurbeheer bij Dienst Landelijk Gebied

Expertise en kernkwaliteiten
Is maatschappij kritisch en gelooft dat verandering komt door te doen. Doen is immers de nieuwe manier van denken. Is in staat om bestaande systemen vanaf de zijlijn te analyseren, terug te brengen naar de essentie en te vertalen naar nieuwe, marktgestuurde concepten die passen in de nieuwe tijd. 
Hij is zeer ondernemend van aard, apolitiek en is er van overtuigd dat kortere lijnen tussen producenten en consumenten de wereld aantrekkelijker maken en terugbrengt naar de menselijke maat.
Hij is initiatiefnemers en probleemeigenaren vaak vooruit in denken, waardoor verrassende concepten en marktcombinaties als oplossing boven komen drijven. Zijn ondernemerservaring, creativiteit en innovativiteit maken hem tot een krachtige partner voor ondernemers met vernieuwende ideeën.

Motivatie en drijfveren
“De afgelopen decennia heeft het streven naar welvaart (geld en materialisme) centraal gestaan in ons handelen. In mijn ogen is het tijd om nu welzijn (geluk en kwaliteit) centraal te zetten. Ik geloof dat de oprichting van nieuwe, duurzame en kortere ketens, waarin toegevoegde waarde centraal staat, hiervoor een van de oplossingen is.”

Job Wittens

Projectmanager

Job Wittens
Projectmanager

jwittens@praedium.eu
06 4466 0416

Opleiding
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Managementwetenschappen, opleiding planologie (2003)

Werkervaring
– Huidig: zelfstandig ondernemer en lid van Praedium Coöperatie
– Projectleider bij Praedium BV
– Beleidsmedewerker RO (buitengebied) bij gemeente Oisterwijk
– Projectmedewerker bij Metafoor (adviesbureau RO)

Expertise en kernkwaliteiten
Job heeft zich ontwikkeld van een specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening naar een ‘all round’ projectmanager op het gebied van duurzaamheid. Job heeft in het begin van zijn loopbaan vanuit een gemeenterol ondernemers begeleid in planologische procedures. Het gaf hem het inzicht dat echte duurzame initiatieven niet te vangen zijn in regulerende (bestemmings)plannen. In zijn functie als adviseur heeft hij met ondernemers nagedacht over het vertalen van duurzaamheid in verdienmodellen. Job heeft een brede ervaring in de Food en Agri-sector.

Job zijn sterkte is dat hij laat zien dat verduurzaming pas echt kans van slagen heeft als het van binnen komt. Hij zoekt daarbij de kern van iemand op om van daaruit verbinding te maken met het grotere geheel. Hij sluit aan bij het stadium waarin duurzaamheid zich bevindt bij een persoon of organisatie, om van daaruit dwarsverbanden te creëren. Duurzaamheid is geen moetje, maar maakt het leven leuker. Daarvoor zet hij in diverse processen co-creatieve instrumenten om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Motivatie en drijfveren
Job gelooft dat verduurzaming het enige echte antwoord is op de crisis waar we midden in zitten. Verduurzaming is voor Job: transitie. Bedrijven en organisaties moeten eigenlijk vandaag nog inspelen op een groeiend verantwoordelijkheidsbesef van een groter wordende groep burgers en consumenten. Volgens Job is juist de verduurzaming hét verdienmodel en het perspectief voor een nieuwe economie, want door te denken in kringlopen (in plaats van afwenteling) kan de aarde worden gespaard en behoudt de onderneming continuïteit.

De drive van Job is om aan die transitie, die zich in alle sectoren aan het voltrekken is, een bijdrage te leveren. Het platteland heeft het in zich om opnieuw de bron te vormen voor echte, eerlijke en authentieke producten en diensten.

John Jansen

Landschapsarchitect

John Jansen
Landschapsarchitect

jjansen@praedium.eu
06 5122 6115

Opleiding
Universiteit Wageningen, opleiding landschapsarchitectuur (1994)

Werkervaring
Zelfstandig landschapsarchitect onder de naam ‘John Jansen Landschapsarchitectuur’
– Landschapsarchitect Praedium BV
– Landschapsarchitect/Projectleider Grontmij Nederland BV
– Landschapsarchitect bij de gemeente Utrecht, afdeling Stedenbouw en monumenten van de Dienst Stadsontwikkeling

Expertise en kernkwaliteiten
Landschapsarchitect en gespecialiseerd in inrichtingsvraagstukken voor het landelijk gebied; van visie op de landschappelijke ontwikkeling van gebieden tot inpassingsplannen voor een individueel bedrijf. Met zijn analytische insteek van ontwerpopgaven en luisterend oor voor opdrachtgever en overheid in staat tot oplossingen te komen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever, die zijn uit te leggen aan de overheid en die recht doen aan de aanwezige landschappelijke kwaliteiten.

Motivatie en drijfveren
“Het landelijk gebied is volop in beweging: aan de ene kant maken de bestaande beheerders/gebruikers van het landelijk gebied (tbo’s en boeren) een terugtrekkende beweging terwijl aan de andere kant mensen de kwaliteit en betekenis van het landelijk gebied (her)ontdekken. Dit leidt tot nieuwe opgaven en uitdagingen voor het landelijk gebied, van megastallen tot landgoedwonen en van wateropgave tot natuurbegraven. Ik wil mijn steentje bijdragen om al deze ontwikkelingen samen te laten komen in een robuust en kwalitatief hoogwaardig ingericht landelijk gebied met aandacht voor verleden, heden en toekomst.”

 

Paul van Limpt

Specialist natuur en landschap

Paul van Limpt
Specialist natuur en landschap

pvlimpt@praedium.eu
06 3059 7901

Opleiding
– Msc. Regionalentwicklung und Naturschutz – Regionalmanagement (2011)
– Bsc. Bos- en Natuurbeheer – Natuur- en Landschapstechniek (2009)

Werkervaring
– Zelfstandige – Van Limpt Adviesbureau Natuur & Landschap (sinds 2012)
– Lid van de Praedium Coöperatie UA (sinds 2014)
– Klanten:
• Brabants Landschap
• Marggraff Stichting
• Natuurbegraven Nederland
• Stichting Herenboeren

Expertise en kernkwaliteiten
Zijn specialisatie ligt bij ecologie en landschap. Zet zijn gedegen ecologische kennis in bij duurzame projectontwikkeling. Heeft ervaring met veel aspecten van ruimtelijke planvorming bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Voorbeelden: het formuleren van gebieds- en organisatievisies, het opstellen van inrichtings- en beheerplannen, het aanvragen van vergunningen, het vinden van financiering (ook subsidies), het laten rangschikken van landgoederen onder de natuurschoonwet en het opstellen van compensatieplannen EHS. Heeft een sterk analytisch vermogen en doet onderzoek in het veld én in de literatuur, met behulp van divers kaartmateriaal en GIS-toepassingen. Is een goede teamspeler, flexibel, oplossings- en klantgericht.

Motivatie en drijfveren
“Ik beperk me niet tot projectbegeleiding binnen natuur- en landschapsbeheer, maar wil daarnaast meewerken aan de realisatie van vernieuwende initiatieven in het buitengebied, waarin alle aspecten van duurzaamheid verbeterd worden. Het huidige natuurbeheer lijkt vooral gericht te zijn op het voldoen aan minimale normen om in aanmerking te komen voor overheidssubsidies (natuur kost iets). Ik zoek naar nieuwe vormen van natuurbeheer die uitgaan van soortenrijke, stabiele en veerkrachtige ecosystemen die verschillende diensten en producten kunnen leveren (natuur levert wat op).”

Judith van der Bruggen – van Doren

Projectbegeleider

Judith van der Bruggen – van Doren
Projectbegeleider

jvdbruggen@praedium.eu
06 2007 0752

Opleiding
HAS Den Bosch te ’s-Hertogenbosch, Dier- en Veehouderij met afstudeerrichting Natuur & Recreatie (2003)

Werkervaring
– Zelfstandig werkend projectleider, lid van de Praedium Coöperatie
– Junior projectleider bij Praedium
– Technisch medewerker op de afdeling Regelingen (SGB/POP1) bij Dienst Landelijk Gebied
– Technisch medewerker voor de SAN en SN regeling bij Dienst Regelingen

Expertise en kernkwaliteiten
Heeft ervaring in het ondersteunen bij het opzetten van gebiedsfondsen en gebiedscollectieven en het ondersteunen van agrarische natuurverenigingen. In de eerste jaren van het stimuleringskader begeleidde ze vele ANV’s in Brabant bij de uitvoering hiervan. Verder biedt ze ondersteuning bij het schrijven van bestemmingsplannen, notities, financiële projectbewaking en allerlei organisatorische zaken. Haar praktische insteek, het vermogen om nieuwe materie snel eigen te maken en resultaatgerichte houding maken dat zij u bij elk project kan ondersteunen met de benodigde werkzaamheden.

Motivatie en drijfveren
“Het platteland is al lang niet meer enkel het domein van de agrariërs, maar vervult vele functies. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan initiatieven die van het platteland een mooie, leuke en uitdagende plek maken waar het goed ondernemen, wonen en verblijven is.”

Boudewijn Tooren

Regisseur gebiedsprocessen

Boudewijn Tooren
Regisseur gebiedsprocessen

boudewijn.tooren@orange-olive.nl
06 5062 5362

Opleiding
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (1991)
– Natuur- en Landschapstechniek

Werkervaring
– Projectleider Beheerplannen Efteling
– Afdelingshoofd Beheer Openbare ruimte Gemeente Breda
– Conceptontwikkelaar Taal van de Stad
– Programmaleider Groen en Recreatie Gemeente Eindhoven
– Programmamanager Landelijk Strijp Gemeente Eindhoven
– Algemeen regisseur Gebiedscoöperatie Brainport Park
– Kwartiermaker Groene Corridor Brabants Landschap
– Conceptontwikkelaar nieuwe verdienmodellen groengebieden
– Bestuurslid stichting Herenboeren
– Partner Orange Olive

Expertise en kernkwaliteiten
Zijn werkveld ligt voornamelijk bij lagere overheden. Zijn kracht zit in het bij elkaar brengen van tegenstrijdige belangen omdat juist dat leidt tot vernieuwende concepten en tot goede, tot de verbeelding sprekende, resultaten.

“Het is de uitdaging te accepteren dat er andere waarheden kunnen zijn naast de jouwe, ze hoeven niet tot één waarheid te worden geïntegreerd.” Boudewijn is een scherp analyticus: “snel processen doorzien, analyseren, pijn bloot leggen.” De benadering is daarna samen op ontdekking gaan, vaak op onorthodoxe wijze. “Organisaties zijn vaak naar binnen gericht, mensen moeten van hun plek komen. Door onverwachte elementen in te brengen komen mensen in beweging, dat schept lucht en ruimte. Resultaten worden dan verrassend snel geboekt. Je moet bewegen voordat je een richting in kunt slaan. Door mensen te enthousiasmeren ontstaat ruimte.”

Motivatie en drijfveren
“Mijn focus ligt op het ontwikkelen van strategieën die enerzijds duurzaamheid bevorderen en/of verbeteren en anderzijds nieuwe inkomsten genereren. Door robuuste relaties te ontwikkelen met in- en externe stakeholders, verlopen processen sneller, efficiënter en bovenal met meer passie. Het creëren van een duurzame (gebieds)economie waarbij nieuwe financieringsvormen worden gevonden voor ontwerp, realisatie, beheer en exploitatie zodat afhankelijkheden van subsidies en overheidsmiddelen wordt verlaagd.”

Bram Veldhuis

Regisseur opleiding- en ontwikkelingstrajecten

Bram Veldhuis
Regisseur opleiding- en ontwikkelingstrajecten

bram.veldhuis@orange-olive.nl
06 5323 8123

Opleiding
HTS autotechniek Apeldoorn/Arnhem, technische bedrijfskunde (1993)

Werkervaring
– Gebiedsregisseur Orange Olive en lid van Praedium Coöperatie
– Oprichter OwnersLab: (gevoel van) Eigenaarschap op de werkvloer
– Partner Delta Focus Adviesgroep
– Trainer/consultant Schouten en Nelissen
– Trainer/consultant Renault Nederland

Expertise en kernkwaliteiten
– Aanhanger van en veel ervaring met bottom-up organiseren (organiseren 3.0).
– Al ruim 20 jaar (sinds 1993) actief in projectmanagement, zowel grotere als kleinere projecten en ervaring in profit en non-profit.
– Veel ervaring in het leidinggegeven aan gelegenheidsformaties om bepaalde projecten succesvol binnen de gestelde tijd en budget af te ronden met oog voor kwaliteit.
– Bram voelt zich snel als een vis in het water bij nieuwe organisaties/projecten.
– Praktisch ingesteld, kan met iedereen goed overweg, van hoog tot laag in de organisatie, verschillende achtergronden en belangen. Communiceer vlot en makkelijk.
– In staat om als gebiedsregisseur gezamenlijke belangen te vinden en de slag te maken naar concrete resultaten in het gebied. Veel ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling bij onder andere Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda, Provincie Utrecht, Nationale Parken, gericht op gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.
– Als onafhankelijke regisseur is hij in staat samen met betrokkenen een goed en gedragen plan (door) te ontwikkelen en uit te voeren. Dit leidt tot een betere woon- en werkomgeving, meer business kansen en een hoge attractiewaarde voor bezoekers.
– Regisseur van grootschalige opleidings- en ontwikkelingstrajecten.
– Bram is ondernemend, pragmatisch, humoristisch, verbindend, eigenzinnig, provocatief, resultaatgericht, teamplayer, creatief en iemand die bekend staat als organisator.

Motivatie en drijfveren
“De helft van de mensen zijn ontevreden over het werk wat ze doen en daarnaast wordt nog niet de helft van de competenties die mensen in huis hebben benut. Als we de betrokkenheid, zin en smaak weer terug kunnen brengen in organisaties, gebieden en gelegenheidsformaties dan komt er een enorm potentieel aan realiserend vermogen vrij om gezamenlijk daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Daarbij is het van belang dat initiatieven (nadat ze op weg zijn geholpen) op eigen benen kunnen staan om duurzaam te kunnen blijven voortbestaan”.

Douwe Korting

Communicatieadviseur en verhalenverspreider

Douwe Korting
Communicatieadviseur en verhalenverspreider

info@DouweKorting.nl
06 5505 4912

Opleiding
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
– International Land & Water Management (1996)
Fontys Hogeschool Journalistiek (2003)

Werkervaring
– Zelfstandig journalist, communicatieadviseur en verhalenverspreider, lid Praedium Coöperatie
– Interim-communicatieadviseur LTO Noord / Wageningen UR
– Redacteur, eindredacteur, hoofdredacteur ZLTO/Nieuwe Oogst
– Adviseur/projectleider landelijk gebied Dienst Landelijk Gebied
– Adviseur Water Grontmij/provincie Utrecht/Arcadis

Expertise en kernkwaliteiten
Ik ben een journalist, friskijker, verhalenophaler en -verspreider en adviseur die graag ‘buiten speelt’. Mijn expertise ligt op het vlak van duurzame land- en tuinbouw, de relatie boer-burger-consument, landelijk gebied en integraal waterbeheer. Ik beschik over een brede kennis van en interesse in dit terrein en doe graag nieuwe kennis op. Ik spreek en begrijp de taal van de ingewijden maar evengoed die van de periferie en buitenstaander. Ik stel vragen en weet de antwoorden zo te verpakken dat er een aansprekend waardevol verhaal ontstaat dat mensen aanspreekt.

Motivatie en drijfveren
Wat mij inspireert, zijn mensen en hun mooie, vaak onvertelde verhalen, ervaringen en keuzes; zij die anders durven doen en anderen weten te inspireren en zij die dat ‘vergeten’ te doen. Ik ben een professionele buitenstaander die mensen en organisaties helpt bij het verder brengen van hun verhaal, online, offline, social en zowel in woord als in beeld. Ik ben een dwarskijker, geen dwarsligger, die veel vragen stelt, maar altijd verrassend, opbouwend, integer en oprecht is. Ik help mensen en organisaties bij het optekenen en delen van wat hen bezighoudt.