Geert van der Veer

Conceptontwikkelaar | Kantelaar, omdenker, dwarsdenker

Geert van der Veer
Conceptontwikkelaar | Kantelaar, omdenker, dwarsdenker

Verandering komt door te doen. Doen is immers de nieuwe manier van denken. Geert is in staat om bestaande systemen vanaf de zijlijn te analyseren, terug te brengen naar de essentie en te vertalen naar nieuwe, marktgestuurde concepten die passen in de nieuwe tijd. Hij is zeer ondernemend van aard, apolitiek en is er van overtuigd dat kortere lijnen tussen producenten en consumenten de wereld aantrekkelijker maken en terugbrengt naar de menselijke maat.

Hij is initiatiefnemers en probleemeigenaren vaak vooruit in denken, waardoor verrassende concepten en marktcombinaties als oplossing boven komen drijven. Zijn ondernemerservaring, creativiteit en innovatiekracht maken hem tot een krachtige partner voor ondernemers met vernieuwende ideeën.

LinkedIn
Mail: gvdveer@praedium.eu
Tel: 06 1096 0531

Job Wittens

Projectmanager

Job Wittens
Projectmanager

Job is ‘allround’ projectmanager op het gebied van duurzame plattelandsontwikkeling en multifunctionele landbouw. In zijn werk laat hij zien dat verduurzaming pas echt kans van slagen heeft, als het van binnen komt. Hij zoekt daarbij de kern van iemand op om van daaruit verbinding te maken met het grotere geheel.

Om mensen in beweging te krijgen, zet hij in diverse processen co-creatieve instrumenten in om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hij begrijpt als geen ander het snijvlak tussen ondernemerschap en overheidsbeleid. Als opgeleid planoloog snapt hij het belang van een goede strategie om nieuwe plattelandsactiviteiten beleidsmatig te laten slagen.

De kunst is om ondernemers én overheden in te laten zien dat duurzame businessmodellen op vele manieren maatschappelijke waarde creëren. Want beide partijen hebben elkaar hard nodig. Kernkwaliteiten van Job zijn pionieren, doorzetten en verbinden.

LinkedIn
Mail: jwittens@praedium.eu
Tel: 06 4466 0416

Paul van Limpt

Specialist natuur en landschap

Paul van Limpt
Specialist natuur en landschap

Pauls specialisatie ligt bij ecologie en landschap. Hij zet zijn gedegen ecologische kennis in bij duurzame projectontwikkeling. Hij heeft ervaring met veel aspecten van ruimtelijke planvorming bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Voorbeelden: het formuleren van gebieds- en organisatievisies, het opstellen van inrichtings- en beheerplannen, het aanvragen van vergunningen, het vinden van financiering (ook subsidies), het laten rangschikken van landgoederen onder de natuurschoonwet en het opstellen van compensatieplannen.

Paul heeft een sterk analytisch vermogen en doet onderzoek in het veld én in de literatuur, met behulp van divers kaartmateriaal en GIS-toepassingen. Hij is een goede teamspeler, flexibel, oplossings- en klantgericht.

LinkedIn
Mail: pvlimpt@praedium.eu
Tel: 06 3059 7901

Judith van der Bruggen – van Doren

Projectbegeleider

Judith van der Bruggen – van Doren
Projectbegeleider

Judith draagt op een breed terrein bij aan initiatieven die van het platteland een mooie, leuke en uitdagende plek maken waar het goed ondernemen, wonen en verblijven is. Ze heeft onder meer ruime ervaring rond gebiedsfondsen en gebiedscollectieven en het ondersteunen van agrarische natuurverenigingen. In de eerste jaren van het stimuleringskader begeleidde ze vele agrarische natuurverenigingen in Brabant bij de uitvoering hiervan.

Verder biedt ze ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe concepten, schrijven van notities, financiële projectbewaking en allerlei organisatorische zaken. Haar praktische insteek, het vermogen om zichzelf nieuwe materie snel eigen te maken en een resultaatgerichte houding maken dat zij u bij elk project kan ondersteunen met de benodigde werkzaamheden.

LinkedIn
Mail: jvdbruggen@praedium.eu|
Tel: 06 2007 0752

Boudewijn Tooren

Regisseur gebiedsprocessen

Boudewijn Tooren
Regisseur gebiedsprocessen

De overtuiging van Boudewijn is dat het bijeenbrengen van tegengestelde belangen, leidt tot vernieuwende concepten en tot goede, tot de verbeelding sprekende, resultaten. Hij is een scherp analyticus: snel processen doorzien, analyseren, pijn bloot leggen. De benadering is daarna samen op ontdekking gaan, vaak op onorthodoxe wijze. Door onverwachte elementen in te brengen komen mensen in beweging, dat schept lucht en ruimte. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van strategieën die enerzijds duurzaamheid bevorderen en/of verbeteren en anderzijds nieuwe inkomsten genereren.

Door robuuste relaties te ontwikkelen met in- en externe stakeholders, verlopen processen sneller, efficiënter en bovenal met meer passie. Het creëren van een duurzame (gebieds)economie waarbij nieuwe financieringsvormen worden gevonden voor ontwerp, realisatie, beheer en exploitatie zodat afhankelijkheden van subsidies en overheidsmiddelen wordt verlaagd.

LinkedIn
Mail: boudewijn.tooren@orange-olive.nl
Tel: 06 5062 5362

Bram Veldhuis

Regisseur opleiding- en ontwikkelingstrajecten

Bram Veldhuis
Regisseur opleiding- en ontwikkelingstrajecten

Bram is een ervaren, pragmatische projectmanager en (gebieds)regisseur die zeer ervaren is met het bottom-up organiseren. Sinds 1993 is hij actief in het projectmanagement, binnen grote en kleine projecten in zowel de profit als de non-profit. Hij voelt zich snel als een vis in het water bij nieuwe organisaties, is praktisch ingesteld, kan met iedereen goed overweg en gaat gemakkelijk om met verschillende achtergronden en belangen. Bovendien communiceert hij vlot en makkelijk.

Als gebiedsregisseur is hij prima in staat om gezamenlijke belangen te vinden en de slag te maken naar concrete resultaten in het gebied. Als onafhankelijke regisseur is hij in staat samen met betrokkenen een goed en gedragen plan (door) te ontwikkelen en uit te voeren. Dit leidt onder meer tot een betere woon- en werkomgeving, meer business kansen en een hoge attractiewaarde voor bezoekers.

LinkedIn
Mail: bram.veldhuis@orange-olive.nl
Tel: 06 5323 8123

Douwe Korting

Communicatieadviseur en verhalenverspreider

Douwe Korting
Communicatieadviseur en verhalenverspreider

Douwe is een friskijker, verhalenophaler en –verspreider, journalist en adviseur die graag ‘buiten speelt’. Zijn expertise ligt op het vlak van duurzame land- en tuinbouw, de relatie boer-burger-consument, landelijk gebied en integraal waterbeheer. Douwe spreekt en begrijpt de taal van de ingewijden maar evengoed die van de periferie en buitenstaander.

Douwe stelt vragen en weet de antwoorden zo te verpakken dat er een waardevol verhaal ontstaat dat mensen aanspreekt. Wat hem inspireert, zijn mensen en hun mooie, vaak onvertelde verhalen, ervaringen en keuzes; zij die anders durven doen en anderen weten te inspireren en zij die dat ‘vergeten’ te doen. Douwe is een professionele buitenstaander die zaken duidelijk maakt en mensen en organisaties helpt bij het verder brengen van hun verhaal; online, offline, social en zowel in woord als in beeld.

LinkedIn
Mail: dkorting@praedium.eu
Tel: 06 5505 4912