Gebiedsontwikkeling

Van regels naar ruimte

Nieuwe, frisse ideeën botsen per definitie met bestaande regelgeving, want die stoelt nu eenmaal op ontwikkelingen en inzichten uit het verleden. Daardoor lijkt soms alles muurvast te zitten. Maar is dat ook écht zo? Praedium biedt u een uitweg.

Praedium benadert nieuwe ontwikkelingen vanuit de vraag hoe deze kunnen bijdragen op meerdere maatschappelijke beleidsterreinen dan alleen ecologische, landschappelijke, of cultuurhistorische aspecten. We kijken ook naar de bijdrage aan de economie in een gebied. Als een plan of initiatief op deze integrale manier gepresenteerd wordt aan de overheid, blijkt deze vaak bereid om mee te denken. Ook omdat er dan heldere argumenten liggen op basis waarvan eventuele fricties met bestaande regelgeving kunnen worden overwonnen.

De ervaring leert dat overheden eerder ruimte geven aan een ontwikkeling als in beeld gebracht is welke winst er gehaald wordt op het gebied van hun beleidsdoelen. Praedium zorgt er dan ook voor dat plannen voor ontwikkelingen in het buitengebied aansluiten bij het beleid van de betreffende overheden. Bovendien heeft Praedium een uitgebreid netwerk bij diverse overheden en veel ervaring in het contact, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.

Lees meer over ruimtelijke projecten die Praedium in het buitengebied gerealiseerd heeft:

 

Projecten