Ondernemen in het groen

Van kosten naar kapitaal

Natuurgebieden kunnen een zege zijn voor de economie. Ze leveren gratis schoon water, zuivere lucht en groene ruimte. Vooral dat laatste biedt een podium om op te ondernemen en waarde te creëren. Praedium laat zien hoe.

Bij Praedium zien we veel kansen voor nieuwe functies in het buitengebied. Met name het natuurschoon leent zich voor economisch succesvolle combinaties met maatschappelijke behoeften. Praedium heeft al vaak laten zien dat ontwikkelingen in het buitengebied en soms zelfs in de natuur winst kunnen opleveren voor de waarden (ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische waarden) van een gebied. Daarnaast kunnen nieuwe functies financiën genereren waarmee de waarden van een gebied, zonder subsidies, beheerd en in stand gehouden kunnen worden. Natuurschoon maar ook landschappelijke of cultuurhistorische schoonheid kan zo veranderen van kostenpost naar kapitaal waarmee meerwaarde toegevoegd kan worden aan producten.

Lees meer over projecten die Praedium gerealiseerd heeft op het gebied van ondernemen met de natuur:

 

Projecten