Gebiedsontwikkeling

Van regels naar ruimte

Nieuwe, frisse ideeën botsen per definitie met bestaande regelgeving, want die stoelt nu eenmaal op ontwikkelingen en inzichten uit het verleden. Daardoor lijkt soms alles muurvast te zitten. Maar is dat ook écht zo? Praedium biedt u een uitweg.

Lees meer

Duurzaam ondernemen

Van compenseren naar creëren

Duurzaam ondernemen is niet het afkopen of compenseren van schade, maar het structureel toevoegen van waarde. De directe omgeving van uw eigen bedrijf biedt volop kansen. Praedium brengt graag de mogelijkheden in beeld.

Lees meer

Ondernemen in het groen

Van kosten naar kapitaal

Natuurgebieden kunnen een zege zijn voor de economie. Ze leveren gratis schoon water, zuivere lucht en groene ruimte. Vooral dat laatste biedt een podium om op te ondernemen en waarde te creëren. Praedium laat zien hoe.

Lees meer

Voedselproductie

Van keten naar kringloop

In onze samenleving is de herkomst van producten steeds minder traceerbaar. Grote ketens kopen centraal in op een mondiale markt. Is dat echt wat de consument wil? Praedium laat zien hoe het anders kan.

Lees meer